Visionsarbete - för passion i rätt riktning

Ett företags vision berättar vad ledare och medarbetare drömmer om att förverkliga tillsamamns. När alla på företaget samlas kring en gemensam vision är det enkelt att därefter plocka fram den passion som ledare och medarbetare bär på, samt kanalisera den i rätt riktning.

När visionen är klar är alla på företaget ambassadörer. Självklart verkar visionen med stark attraktionskraft och tydliggör vad som behöver hända nu, för att visionen ska bli till verklighet.

Kontakta oss för att veta mer om visionsarbete!

DoYourVison gillar förstås visioner och visionsarbete. Vi har många olika sätt att förflytta en grupp ett antal år fram i tiden och tydliggöra hur fantastiskt det är när företaget nått en ny nivå. En del tycker att visionsarbete är väldigt abstrakt, då är det vår uppgift att göra det enkelt och greppbart.