Positivt och effektivt arbetssätt

DoYourVision använder ett mål- och handlingsinriktat arbetssätt som bygger på metoden lösningsfokus. Vinsten blir en mer direkt väg till uppsatta mål, vilket våra kunder uppskattar.

Vi bygger vidare på det ni gör bra och det som fungerar. Vi har ett ansvarsgivande förhållningssätt och utmanar er att göra nytt när det krävs och hjälper er då att lämna er bekvämlighetszon. Vi synliggör fortsatta framsteg och ser till att ni genomför det ni själva vill. Vi ser till att ni går i mål och kan höja ribban till nästa nivå.

Vi betonar vikten av att se livet som det är, med både mot- och medgångar. Fokus ligger på det viktiga och påverkningsbara. Vi ger konkret träning som gör att ni jobbar med det viktiga som går att påverka och accepterar det icke påverkningsbara.

När det passar, använder vi det aktiva och aktiverande arbetssättet utomhuscoachning.

Kontakta oss så får ni veta mer!

Det som uppskattas med vårt arbetssätt, är att det aldrig blir problemsnack, men ändå finns utrymme att lyfta problem.

DoYourVision står för ett jättehopp från problem till önskat läge och konkreta steg rakt mot det som ska uppnås.