Föreläsningssatsning på Boliden

En insats för att främja medvetenhet och strategier för mental god hälsa genomfördes under hösten på Boliden. Med motiverande föreläsningar engagerades bergsarbetarna i mindre grupper. Under insatsen fick Linda prova på att åka ner på 1300 meter under jord och uppleva deras annorlunda arbetsmiljö.