Delta fortsätter arbetet på egen hand

Efter att ha tydliggjort mål för utveckling på Delta utifrån medarbetarnas synpunkter fortsätter de nu sitt förbättringsarbete på egen hand.